Akademik Personel

Ardahan Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 akademik personelin alınacağı kaydedildi.

Akademik personel adaylardan ilanda belirtilen şartları sağlayanların başvuru yapmaları istendi. Başvuruların doğru ve eksiksiz olarak yapılması gerektiği kaydedildi. Yanlış veya eksik başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi

ÖZEL ŞARTLAR

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 (iki) yıl deneyim veya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1­657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2­Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak

3­Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 4­Yabancı dille eğitim­öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5­Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6­Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla…

ÜNVAN ŞARTLAR

1­Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak

2­Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve

belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3­Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

Başvuru için…

1­ Başvuru Dilekçesi 2­ Özgeçmiş 3­ Lisans Diploma Örneği(Onaylı) 4­ Lisans Transkript Belgesi(Onaylı) 5­ Yüksek Lisans Diploma Örneği( Varsa) 6­ Ales Belgesi Fotokopisi 7­

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8­ 2 Adet vesikalık Fotoğraf 9­ Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 10­ Hizmet Belgesi(Daha önce kamu hizmetinde çalışanlardan istenilmektedir.) 11­ Alanında çalıştığına dair belge ve SGK Hizmet Dökümü Not:Başvuru evrakları eksik gönderildiği taktirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Belgeler Resmi kurumlarca onaylı olacaktır. Faks ile başvuru kabul edilmez. yalnızca tek bir kadroya başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. İletişim: Personel DairesiBaşkanlığı 0478 211 75 19

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezisınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dilşartı aranmaz.