Gündem

Yeni düzenleme ile köylere bekçi alımı yapılacak mı?

AK Parti tarafından bekçilerin yetki alanlarına yönelik düzenlenen kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis komisyonunda geçti. Hazırlanan taslağa göre bekçilerin görev yetkileri genişletiliyor. Ayrıca, hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte, talep halinde köylere de bekçi alımı yapılabilecek.

KÖYLERE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Bekçilerin kimlik sorma yanında, kişileri ve araçları durdurarak üst araması yapma sorgulama, silah kullanma, gözaltı uygulaması yapma yetkisinin verilmesi öngörülen bekçiler daha önce polisle birlikte çalışabilirken şimdi jandarma ile de çalışacakları şeklinde düzenlemeye gidiliyor. Bu şekilde öngörülen köyler için bekçi alımı yapılabilecek. Daha önce köylere bekçi alımına ilişkin bir düzenleme söz konusu olmuştu ama bekçilerin yetki sınırı bulunduğu için bu öneri askıya alınmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ‘’18 maddelik yasa değişikliği teklifiyle polise paralel bir kolluk gücünün oluşturulmasının planlandığını ortaya koyuyor’’ iddiasında bulundu.

BEKÇİLERE NE GİBİ YETKİLER VERİLECEK?

Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor. Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERE DE MÜDAHALE

Çarşı ve mahalle bekçileri görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, ‘şüpheli durum veya kişileri’ bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, ‘kamu düzenini bozacak mahiyetteki’ gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar ‘önleyici tedbirleri’ alacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları, ‘bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek’ amacıyla durdurabilecek.

Teklifle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamaları yapılacak. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.

Halkın istirahat ve sağlığını sağlayacak

Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.

Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli, acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.

Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.

Bekçilerin yetki alanlarının genişletilmesine yönelik sunulan kanun teklifi hakkında açıklama yapan CHP’li toprak şöyle dedi;

YETKİ AHLAK POLİSLİĞİNE KADAR GENİŞLEYEBİLİR

‘’Yeni düzenlemede; bekçi olmak için İçişleri Bakanlığı’na sınav açma yetkisi verilirken, sınavı geçen ancak bekçilik yapamayacak bir engeli olanlara da aday memur statüsü verilip, Emniyet ve Jandarma’da görevlendirilmeleri öngörülüyor. Sınavı geçse de engeli olduğu için bekçilik yapamayacak olanların, özel fiziki koşullar gerektiren bir göreve adaylık aşamasında elenmesi yerine, “aday memur” olarak görevlendirilmesinin ardındaki gerekçe ne olabilir? Kimlik sorma, sorgulama, gözaltı, silah kullanma yetkileriyle donatılması öngörülen bekçilere tanınan bu yetkiler, aynı zamanda özel yaşama müdahaleden, ahlak polisliğine kadar genişleyebilecektir.’’ Diye konuştu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir