Gündem

Tüm acil aramalar tek numarada birleşiyor! Polis, Jandarma, Orman Yangını, AFAD ve daha birçok kuruma ulaşmak için ‘112 Acil Çağrı Hattı’ kuruluyor!

Dünya genelinde gelişmiş ülkelerde 911 Acil Çağrı Merkezi gibi Türkiye’de de tüm acil aramalar tek bir numarada birleşiyor. Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere ‘’112 Acil Çağrı Merkezi’’ tanıtımları yapılıyor. İlk olarak Antalya Aksu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan tanıtımlarda, Sıhhi İmdat, İtfaiye, Polis İmdat, Jandarma, Orman Yangın İhbar ve Alo AFAD acil çağrı hizmetlerine sadece 112 Acil Çağrı Merkezleri aracılığıyla tek numara üzerinden ulaşabilecekleri bilgisi verildi.

Sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağlayan co-location modeli tercih edilerek yapılandırılan ve bu modelle çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmesi amaçlandığı ifade edilerek, “Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri, Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları sağlanmaktadır” denildi.

Antalya Aksu Jandarma Komutanlığı tarafından, 112 Tek Acil Çağrı Numarasının etkin kullanılması amacıyla halka tanıtılması ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği konularında bilgilendirilmesi yapıldı.

Tüm acil aramalar tek numarada birleşiyor! Polis, Jandarma, Orman Yangını, AFAD ve daha birçok kuruma ulaşmak için ‘112 Acil Çağrı Hattı’ kuruluyor!

AMAÇ

Tüm acil aramaların 112 Acil Çağrı Merkezinde birleşmesinin amacının, gereksiz çağrıların ve gereksiz çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve personelin daha etkin çalışmasının sağlanması, asılsız ihbarların önlenmesi, arızalı sabit hatlardan gelen aramaların engellenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, çalışan motivasyonunun arttırılması, kaynak, zaman ve iş gücü israfının önüne geçilmesi gösterildi.

112 TANITIM PLANLAMASI

112 Tek Acil Çağrı Numarasının etkin kullanılması amacıyla; görevlendirilen personelin belirlenen hedef kitleye “112 Farkındalığı” eğitimi vermesi ve gerekli tanıtımları yapması,

Okullarda “112 Farkındalığı” eğitimleri verilmesi,

Tüm acil aramalar tek numarada birleşiyor! Polis, Jandarma, Orman Yangını, AFAD ve daha birçok kuruma ulaşmak için ‘112 Acil Çağrı Hattı’ kuruluyor!

Camilerde cuma günleri “112 Farkındalığı” konusunda hutbe ve vaaz verilmesi,

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan ev hanımlarına ulaşılarak “112 Farkındalığı” eğitimleri verilmesi,

Hem merkez hem de taşra ilçelerindeki resmi kurumlara ulaşılarak “112 Farkındalığı” konusunda eğitim verilmesi,

Gereksiz çağrıların tespit edilmesi ve gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılması ve takip edilmesi,

Asılsız ihbarlar konusunda ilgili mevzuata göre gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılması ve takip edilmesi,

Arızalı sabit hatların belirlenmesi ve Türk Telekom ile iş birliği sağlanarak arızaların giderilmesi.

81 İLDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Türkiye’nin idari yapısı göz önüne alınarak 81 ilde tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde 112 acil çağrı merkezleri kurulacaktır. Valilikler bünyesinde kurulacak olan 112 acil çağrı merkezleri, ilgili vali yardımcısının koordinasyon ve sorumluluğunda hizmet verecektir.

Tüm acil aramalar tek numarada birleşiyor! Polis, Jandarma, Orman Yangını, AFAD ve daha birçok kuruma ulaşmak için ‘112 Acil Çağrı Hattı’ kuruluyor!

Bu kapsamda, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine eklenen “Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü ile ülke genelinde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yasal altyapısı oluşturulmuştur.

Ayrıca 16.05.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete’de “112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir