İşkur İş İlanları

İŞKUR aracılığı ile 10 kamu kurumuna en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün kendi resmi internet sayfası üzerinden 10 farklı kamu kurumuna ait yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yer alan ilanlara göre, devlet kadrolarında daimi olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

İş başvuruları İŞKUR’un sayfası üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilköğretim ve lise mezunu olmaları gerekmektedir. Personel alan kurumlar arasında 2 üniversite, 2 belediye ve 6 kamu kuruluşu vardır. Her bir kamu ilanının son başvuru tarihi ve başvuru şartları farklı olup, tüm detaylar her bir ilan içeriğinde ayrı ayrı belirtilmiştir.

PERSONEL ALIMI YAPAN KAMU KURUMLARI

1 – Mersin Silifke Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu

1 engelli teknik hizmet personeli, 1 ön büro memuru, 5 temizlik personeli ve 2 garson olmak üzere toplam 9 personel alımı yapılacak.

2 – Çad Belediye Başkanlığı

9 cadde ve sokak temizleme personeli alımı

3 – Gaziantep İslam, Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

9 silahsız güvenlik görevlisi ve 6 temizlik personeli olmak üzere toplam 15 personel alımı

4 – Yargıtay Birinci Başkanlığı

5 temizlik görevlisi alımı

5 – Kızılırmak Sulama Birliği

1 Ön muhasebeci alımı

6 – Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

1 beden işçisi alımı

7 – Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği

1 tıbbi ve tehlikeli atık toplayıcı işçisi alımı

8 – Bahçelik Sulama Birliği

3 tarla ve bahçe zirai sulama işçisi alımı

9 – Bakırköy Belediye Başkanlığı

1 lojistik elemanı ve 1 inşaat teknolojisi teknikeri alımı

10 – Devlet Su İşleri (DSİ)

1 greyder operatörü alımı

İŞ BAŞVURUSU

Başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya İŞKUR’un resmi internet üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İŞKUR’a kayıtlı olmayanlar için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yukarı bulunan ilanlar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve hemen e-devlet üzerinden online başvuruda bulunmak için öncelikli olarak BURAYA TIKLAYINIZ. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan ‘’işyeri türü’’ kısmından ‘’kamu’’ seçeneğini işaretleyerek sağ alt tarafta bulunan ‘’ara’’ butonuna basınız.

Açılan sayfada, personel alımı yapan kamu kurumlarının güncel ilanları bulunmaktadır. İstenilen kamu ilanına tıklayabilir ve kendi mesleğinize uygun iş ilanına başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR’A KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ENGELLİ KAYDI

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KAYDI

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir