Gündem

Ev ve süs hayvanlarına yeni düzenleme! İş yerlerinde aranan şartlar değişti

Resmi Gazete’de “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği” yayınlandı. Yeni yönetmelikle ev ve süs hayvanı üretimi ve satışı yapan yerlerin açılmasında aranan ‘gıda üretim yerine belirli bir mesafede bulunması’ şartı kaldırıldı. Düzenleme sirk ve hayvanat bahçesi açmak isteyenlere elektronik ortamda müracaat etme imkânı da tanındı. Yapılan düzenlemeye ise tepkiler arttı. 

SU FATURASI YETERLİ OLACAK

Yönetmelikle, ev ve süs hayvanı üretimi ve satışı yapan yerlerin açılmasında aranan şartlarda da değişikliğe gidildi. Daha önce bir iş yerinin açılabilmesi için bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu alması gerekiyordu. Yapılan değişiklik sonrası iş yerinin bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma belgesi alması yeterli sayılacak.

SADECE FARKLI TÜRLER FARKLI KAFESE!

Bakanlık, çalışma izni verilecek iş yerlerinde önceki yönetmelikte “İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz” şartının yerine getirilmesini istiyordu. Bakanlık bu maddede de değişikliğe gitti. Buna göre iş yerlerinde artık sadece farklı türde olan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulacak. Sözleşme tarihinden itibaren yeni sahibi mevcut durumu, 15 gün içerisinde il müdürlüğüne bildirmekle ve bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kendi adına çalışma iznini almakla yükümlü olacak. Yer değişikliği halinde de de aynı madde uygulanacak.

Sirk başvurusu kolaylaştı

Bakanlık “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te de değişikliğe gitti. Bir ilde hayvanat bahçesi ya da sirk açılması için, açılış tarihinden en az 2 ay önce valiliklere bizzat başvurup, izin almak gerekiyordu. Şimdi hayvan satış yeri kurmak isteyenler, fiziki olarak veya elektronik ortamda ilgili valiliğe başvurabilecek.

Düzenlemeye tepki!

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, yönetmelikte yapılan değişikliğin petshopları yaygınlaştıracağını savunarak Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklansın diye beklerken daha da nasıl yayılabilir diye düzenlemeler yapılıyor. Hayvan Hakları Yasası’nın beklendiği bir dönemde bu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yasanın içeriği konusunda endişe yaratır. Petshoplarda canlı hayvan satışını yasaklamadığı gibi kolaylaştıracak her türlü düzenlemeyi getirmişler.”

‘Vazgeçmiş değiliz’

Komisyon Başkanı Yel ise, yönetmelik değişikliklerinin mevcut yasaya göre yapıldığını belirterek, değişiklik konusunda şunları söyledi: “Şu andaki mevzuata göre bir yasak yok. Dolayısıyla bakanlığın buna göre hazırladığı bir yönetmelik. Yeni bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Tarım Bakanımızın kendisiyle de görüşmek lazım. Bizim hazırlamış olduğumuz raporda da, kanun taslağında da yeni hayvanat bahçelerinin açılmamasından bahsediyoruz. Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına yasak getiriyoruz. Biz bununla ilgili geri adım atmış değiliz. İnşallah yasada olacak. Bu konuda kararlılığımız sürüyor.”

Komisyon raporunda, “Hayvanat bahçeleri yönetmeliğinde yapılacak revizyonla, yeni hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemesi, kafes tipi barındırmanın tamamen ortadan kaldırılması, hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemesi, hayvan gösterilerine ilişkin süreçlerin iyi tanımlanması, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösterilerin aynı kapsamda değerlendirilerek yasaklanması” önerileri yer almıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir