Eğitim

Fatih Projesi Çağrı Merkezi Açıldı

FATİH(Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)  Projesi Çağrı Merkezi Açıldı
FATİH(Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)  Projesi, eğitim ve öğretimde imkan eşitliğini sağlanması ve okullardaki teknolojiyi geliştirmek amacıyla Bilim Teknoloji araçlarının öğrenme-öğretme zamanı içerisinde daha fazla duyu organını kullanarak kalıcı bilgi şeklinde derslerde kullanımı için;

okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyinde eğitim veren okullar için 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar,  projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlayan proje sınıflarda kurulan Bilim Teknoloji donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitimler de veriliyor.

Bu süre içerisinde öğretim programları Bilim Teknoloji destekli öğretime uyumlu şekle getirilmesi planlanıyor eğitsel e-İçerikler oluşturulmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bulunan FATİH(Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi beş (5) şekilden oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
  2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
  3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
  4. Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimi
  5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir Bilim Teknoloji Kullanımının sağlanmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından yürütülen proje Ulaşma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir.Bu hizmetlere şimdi birde  çağrı merkezi eklendi. Eğitimde Fatih(Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ile ilgili yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinden gelen istek üzerine , bu hizmetlerle ilgili telefon üzerinden cevapsız sorulara cevap olmak amacıyla Türkiye’nin her yerinde 7gün 24saat hizmet sağlanacak şekilde Fatih Projesi Çağrı Merkezi kuruldu.