Gündem

Son dakika tüm Sağlık Bakanlığı personelinin yıllık izinleri durduruldu!

Son dakika gelen bilgilere göre coronavirüsü vakalarının Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı sağlık personelleri hakkında flaş bir karara imza attı.

SAĞLIK PERSONELLERİN YILLIK İZİNLERİ DURDURULDU

Türkiye genelinde koronavirüsü tedbirlerini arttıran Sağlık Bakanlığı, mazeret izinleri hariç olmak üzere bütün Bakanlık personelinin, ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulduğunu bildirişdi..

Resmi yazıda “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını sebebiyle yukarıda belirtilen izinler ile ilgili mevzuatında düzenleme altına alınan yasal mazeret (Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin, ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur” denildi.

İŞTE RESMİ YAZI

Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayı ile yayımlanan Genelge uyarınca; 
1- Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine ii:kabül eden kısımlannda idari izinli sayılmışlardır. 

2- Hamileler, yasal süt izni kullananlar, cngclli olarak istihdam edilenler, yönetici pozisyonda istihdam edileler hariç olmak 60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite vc diabct, kalp damar hastaları, organ naklı olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmışlardır. 

3- Bakanlığimızin merkez vc taşra teşkilatında yürütülen faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla okul öncesi veya ilköğretimdc çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin taleplerinin öncelikle karşılanması, yıllık Wn hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandınkrıası uygun görülmaştür. 

4- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-I9 salgını sebebiyle yukarıda belirtilen izinler ile ilgili mevzılatında düzenleme altına alınan yasal ınazeret izinleri ( Evlilik, ölüm, Analık, Hastalık vc Refakat ) hariç Bakanlığım/in merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin, ikinci bir cmre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Son dakika tüm Sağlık Bakanlığı personelinin yıllık izinleri durduruldu!
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir