Gündem

Artık Türkiye İş Kurumunun Yetkisi Alınması Gerekiyor

İşveren Ve İşçi Arasında Geçici İş İlişkisi Kurulmasını Sağlayacak Olan Tasarı, TBMM Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Tarafıdan Kabul Edildi.
TBMM, sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, özel istihdam büroları vesilesiyle kısa süreli iş ilişkisi sağlanması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini sağlayan tasarıyı kabul edildi.Komisyonun kabul ettiği İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişliyor, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor.
Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları vesilesiyle ve ya  holding bünyesi içinde ya da  aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapıldığı taktirde kurulabilecek.

Tasarı, özel istihdam bürolarına, işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmasıyla, işçisini geçici olarak işverene devri yetkisi geliyor fakat  bunun için özel istihdam bürolarının, Türkiye İş Kurumundan geçici işçi sağlama yetkisi alması gerekiyor.

Peki hangi durumlarda kullanılabilir sorusunun cevabı ise :
Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş ilişkisi, bu hallerin devamı süresince kurulabilmektedir.Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulmuş olacak.

İşletmenin günlük işleri  arasında olmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen  sebeplerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin artması durumunda ve mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları durumunda, en fazla 4 ay süreli geçici iş ilişkisi kurulabilecek.Kamu kurum ve kuruluşlarında, madenlerde geçici işçi çalıştırılamayacaktır.Özel istihdam bürolarının, geçici iş ilişkisi kurmak için yetki istediği zamanlarda öncelikle başvuru tarihinden önceki 2 yıl aralıksız devam etmiş olması gerekmektedir.

Tasarıya göre;
Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamaz, 12 ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık yapılmaz ise , büro izni iptal edilecek.
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlar için  iş arayanlardan ücret alan veya çıkar sağlayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Turizm Sektörü Çalışanları İçin Gelişme 
Verilen önergeyle tasarıya, turizm sektöründe çalışanların daimi işçi olmalarını açısından bir madde eklendi. Buna göre, turizm sektöründe 4 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacak şekilde düzenleniyor. Denkleştirme süresi, toplu iş sözleşmeleriyle 6 aya kadar yükseltilebilecek.
Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, tasarı ile ilgili olarak “Köle pazarı gibi bir sistemin ilk adımı olmasından korkuyoruz” diyerek düşüncelerini belirtmişti.