İşkur İş İlanları

İŞKUR aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine makam şoförü alımı yapılacak!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden makam şoförü alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yayınlanan ilana göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere en az lise mezunu 2 makam şoförü alımı yapacak.

İŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Erzurum Büyükşehir Belediyesi makam şoförü alımı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr adresinden “İş Arayan” linki üzerinden 24-27 Nisan 2020 tarihleri arasında TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İlana hemen online başvuru yapmak için burayı tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

3. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

6. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak.

8. En az 4 yıl makam şoförlüğü yapmış olmak ve bu durumunu kurumlardan yazı veya SGK hizmet dökümü ile belgelemek

9. Psikoteknik belgesine sahip olmak

10. İleri Sürüş Teknikleri Belgesine sahip olmak (Tercih Sebebi)

11. VIP Makam Şoförlüğü ve Profesyonel Sürüş Teknikleri belgesine sahip olmak (Tercih Sebebi)

12.Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri belgesine sahip olmak. (Tercih Sebebi)

13.Protokol Karşılama Sertifikasına sahip olmak.(Tercih Sebebi)

14.İlk Yardım belgesine sahip olmak. (Tercih Sebebi)

15. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

İstenilen evraklar bizzat elden Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına veya PTT marifetiyle 30.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evrak teslimi yapmayan kişiler noter çekilişine dahil edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir