Gündem

Antalya Valiliği Koronavirüs Tedbirleri için yeni genelge yayınladı!

Antalya Valiliği kendi resmi internet sayfası üzerinden, Koronavirüs Tedbirleri için yeni genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.6010 sayılı yazısı ve Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 11826 sayılı 2020/4 numaralı Genelgesi ile şu tedbir kararları alındı.

GENELGE 2020/5

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile korona virüsle mücadelede Antalya ilinde şimdiye kadar alınan tedbirlere ilaveten aşağıdaki ek tedbirlerin de uygulanmasına Bakanlığımızın ilgi (a) yazısıyla karar verilmiştir.

ANTALYA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

1- Hava yolu ile seyahatlerde, 29.03.2020 tarihinde saat 06.00 dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edilemeyecektir. Bu nedenle THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapamayacaktır.

2- Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretimi ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenlere “Seyahat İzin Belgesi” verilecektir.

3- Hava yolu ile seyahatine izin verilenlerin listesi, uçuşun gerçekleştirildiği İl Valiliğine gönderilecektir.

4- Kamu görevlilerinin, görevleri gereği seyahatlerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu kişiler yetkili amirden alacakları görev belgesi ile seyahat edeceklerdir.

5- Antalya Havalimanında Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlığında; e-içişleri kullanıcısı bir Bakanlık personeli, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü, Havalimanı işletme temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturulacaktır. Oluşturulan kurullar, 28.03.2020 günü saat 20.00 den itibaren “Seyahat İzin Belgesi” düzenlemeye başlayacaktır.

6- Havalimanında bulunan kurulca düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” Mülki İdare Amiri veya e-içişleri kullanıcısı Bakanlık personeli tarafından onaylanacaktır.

7- Kaymakamlıklarda bulunan kurullara, e-içişleri kullanıcısı Bakanlık personeli başkanlık edecek, düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” aynı görevli tarafından onaylanacaktır.

8- Oluşturulan Seyahat İzin Kurullarının, haftanın 7 günü 08:30-17:30 saatleri arasında görev yapacak şekilde Mülki Amirlerce gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

9- Seyahat etmesine izin verilen araçlardaki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında Sağlık Kontrol Noktaları oluşturulacak, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüsün hareketine izin verilecektir.

10- Vatandaşların seyahat izin talepleri, Antalya Otogarı, Havalimanı ya da Kaymakamlıkta oluşturulan başvuru masalarına, Bakanlığımız tarafından tahsis edilecek ALO199 Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.

11- Seyahat İzin Kurulları, kararlarını EK-3 formatında hazırlayacaklardır.

12- Karara bağlanan başvurular ile ilgili düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, doğrudan başvurularda elden, telefon ve e-posta ile yapılan başvurularda, talebe göre e-posta veya telefonla bildirilecektir.

13- Bakanlığımızca gerekli altyapı oluşturuluncaya kadar Seyahat İzin Kurulları ilgi (b) Genelgede belirtilen usulle Seyahat İzin Belgesi vermeye devam edecekler, herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecektir.

14- Tüm İlçelerde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarında görevlendirilen personelin iletişim bilgileri ekte gönderilen formatta Microsoft Excel ortamında hazırlanarak 30/03/2020 günü saat 14:00’a kadar Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 07yaziisleri@icisleri.gov.tr. adresine gönderilecektir.

lgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.6009 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur.

EK GENELGE

1- 28 Mart 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren Antalya İlimizden diğer illere yapılacak otobüs ve ticari minibüslerin seferleri ancak Valilik izni ile yapılabilecektir.

2- Tüm vatandaşlarımızın halihazırda bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak;

a) Tedavi amacıyla doktor kararıyla başka bir ile sevki yapılan,

b) Birinci derecede yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Son onbeş gün içerisinde Antalya iline gelmiş, burada kalacak yeri olmayan kişiler,

d) Görev yeri Antalya dışında olup görev yerine gidecek kamu görevlileri,

Kaymakamlıklarda, Antalya Otogarı ve Antalya Havalimanı içerisinde kurulan Seyahat İzin Kurulundan alacakları belge ile seyahat edebilecektir.

3- İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Kaymakamlıklarda, Antalya Otogarında ve Antalya Havalimanında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde her şahıs için ayrı “Şehirlerarası Seyahat İzin Belgesi” düzenlenecektir. Başvuru ve izin belgesi talebi için yazımız ekinde gönderilen form dilekçe kullanılacak, Form dışında herhangi bir formatta belge düzenlenmeyecektir.

4- Başvurular aynı gün içinde, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

5- Seyahat İzin Kurulu Vali/Kaymakam/Havalimanı Mülki İdare Amirinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır.

6- Kurullar otogar bulunan ilçelerimizde otogarda tahsis edilen uygun bir yerde, bulunmayan ilçelerde Kaymakamlıklarda görev yapacaktır.

7- Seyahat İzin Kurulu hergün 08:30 – 17:30 saatleri arasında görev yapacaktır.

8- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs/minibüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

9- Seyahat etmesine izin verilen yolcuların ve araçta görevli personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra seyahate başlamalarına izin verilecektir.

10- Seyahat İzin Kurulunca, yolculuk yapacak vatandaşların listesi, irtibat telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Bu listeler Microsoft excel ortamında hazırlanacaktır.

11- Diğer il valiliklerince gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

12- Yolculuğuna izin verilen araçlar seyahat güzergahlarında ancak il/ilçe otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

13- Süreç boyunca firmaların şehir içi servis hizmetleri yapması yasaklanmıştır.

14- Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordine yapılarak, seyahat izin belgesi olmadan yapılan yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirleri planlayacaktır.

15- Seyahat güzergahlarında mola verilen yerler, yetkililerce sürekli olarak hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

Yukarıda açıklanan çerçevede gerekli çalışmalar kaymakamlarımız ve tüm ilgililer tarafından yapılacak, alınacak tedbirler ivedilikle planlanarak, uygulanmasının sağlanması hususunda;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir