Kamu Personeli Alım İlanları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi memur alımı yapacak!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de memur alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, memur kadrosunda daimi olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen bölümlerden mezun mühendis ve bilgisayar programcısı alımı yapacaktır.

Memur alımı başvuruları 30 Mart tarihi itibari ile başlamış olup, başvurular 15 gün devam edecektir. Üniversite tarafından yayınlanan resmi açıklama, aşağıda verilmiştir.

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

MEZUNİYET ŞARTI

Mühendis Alımı; 1.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

ASP.NET MVC, C # ve .NET, .NET Core teknolojileri ile ilgili iş deneyimine sahip olmak.

Bilgisayar Programcısı Alımı; Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olmak,

ASP.NET MVC, C # ve .NET, .NET Core teknolojileri ile ilgili iş deneyimine sahip olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası https://ilan.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), başvuru yapabilir.

Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında ilana başvuru şekli ve belgelerin teslim işlemleri pesonel@subu.edu.tr adresine mail yoluyla yapılması ve ayrıca belgelerin ulaşıp ulaşmadığının 0.264.616 01 34 – 0.264.616 01 43 nolu telefonlardan teyit edilmesi (mesai saatleri içinde) gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular güvenlik nedeniyle dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin okunaklı bir şekilde taranması ve PDF formatında olması gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

4.2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

5. Hizmet dökümü (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

7.Sertifikalar ve deneyim belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

İstenen belgelerin pesonel@subu.edu.tr adresine mail yoluyla yapılması

Belgelerin ulaşıp ulaşmadığının 0.264.616 01 34 – 0.264.616 01 43 nolu telefonlardan teyit edilmesi (mesai saatleri içinde)

Belgelerin okunaklı bir şekilde taranması ve PDF formatında olması gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://ilan.subu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanın her aşamasında düzetme yapma, ilanı iptal etme ve yerleştirme takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir