Gündem

Bakan Pekcan duyurdu! Corona virüsü tanı kitleriyle ilgili flaş karar!

Türkiye’de corona virüsü ile mücadele kapsamında Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında çok önemli bir karar yayımlandı. 

BAKAN PEKCAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliğimizle Kovid19’un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilecektir.” dedi.

CORONAVİRÜSÜ TANI KİTLERİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Ayrıca Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır.Böylece, Kovid 19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan duyurdu! Corona virüsü tanı kitleriyle ilgili flaş karar!

Bakan Pekcan’ın duyurduğu karar şöyle:

TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 

(İTHALAT: 2020/19)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır.

Bakan Pekcan duyurdu! Corona virüsü tanı kitleriyle ilgili flaş karar!

(2) Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(3) 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında yapılacak başvurular, bu Tebliğde yer alan eşya için, uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş beyannamelere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakan Pekcan duyurdu! Corona virüsü tanı kitleriyle ilgili flaş karar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir