İşkur İş İlanları

İŞKUR, Kamuda istihdam edilmek üzere 01-05 Nisan’da sürekli işçi alımı yapacak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden toplam 46 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un ‘’Kamu İşçi Alımı’’ kategorisinde yayınlanan ilanda ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden işçi alımı yapacağını duyuran Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, alınacak işçilerin kamuda sürekli istihdam edileceğini belirtti.

Kamu işçi alımı başvuruları İŞKUR e-şube ile 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak ve alınacak işçiler, sözlü sınav ve kura çekimi ile belirlenecektir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin işçi alımı için yaptığı resmi açıklama, aşağıda belirtilmiştir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları taşıyan adayların, 01/04/2020-05/04/2020 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. İŞKUR online iş başvurusu için adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan tüm adaylar, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru kayıtlarını oluşturabilirler.

İŞKUR, Kamuda istihdam edilmek üzere 01-05 Nisan’da sürekli işçi alımı yapacak!

İlan hakkında daha fazla bilgi alabilmek için BURAYA TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 15.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Üniversitemiz Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılacaktır.

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (https://www.mcbu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

• Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

• Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

• Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

• Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (https://www.mcbu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

• Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

• Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

• Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (https://www.mcbu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0236 201 10 00-1259

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir