Kamu Personeli Alım İlanları

Belediye KPSS 65 puanla memur alım ilanı yayınladı!

Bükardı Belediyesi boş mühendislik kadrosu için personel alımı yapacak. Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olan vatandaşların başvuru yapabileceği kadro için KPSS en az 65 puan şartı bulunuyor. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından kadroya alım sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 lisans gurubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 65
(altmışbeş) puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 11.05.2020 tarihinden 15.05.2020 Cuma günü saat 16:00’ye kadar (mesai günlerinde 09:00-16:00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.bukardi.bel.tr internet adresine, – Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

a) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLAN METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir