Ekonomi

Özel Bankalar İçin Yeni Düzenleme

Uzun bir süredir sürekli eleştiri ve şikayet yağmuruna tutulan özel bankalar için Hükümet, yeni bir düzenleme getirdi. Yeteri kadar kredi vermediği için yeni tanımlanan “Aktif Rasyosu” kararına göre özel bankalar da daha fazla kredi ve Hazine’ye borç vermek zorunda kalacak. Bazı özel bankalar halihazırda bu kurala uyarken, bazılarının uymadığı gözlemleniyor. Kurala uymayanlara ise ceza kesilecek. 

1 Mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda uygulanacak “Aktif Rasyosu” formülü, koronavirüsün ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkili şekilde kullandırılması amacıyla devreye sokuldu. 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK)’nun hazırladığı bu yeni düzenleme hakkında şunlar kaydedildi:

“5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93’üncü ile 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 )/ TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 ) formülünde; AR’ın pay kısmında yer verilen ‘Krediler’ kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını, ‘Menkul Kıymetler’ kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini, ‘TCMB Swap’ kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade etmesine, AR’ın payda kısmında yer verilen ‘TL Mevduat’ kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, ‘YP Mevduat’ kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para (YP) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir