Adalet Personeli

Adalet Bakanlığından İstanbul Tahkim Merkezi İlanı

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim  Kurulu Asil Üye Ve Yedek  Üyeleri Seçimi Yapılmıştır

Adalet Bakanlık‘ının yaptığı açıklamada 6570 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi), Türkiye’deki ve yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki sorunların cevaba ulaşması için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sağlayan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı istememektedir uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet sağlamaktadırlar.

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu aşağıda bulunan 14 Kurum Ve Kuruluşundan gelmiş yirmi beş (25) temsilci olarak oluşturulmuştur.
1)Adalet Bakanlığı

2)Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB)

3)Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

5)Türkiye Barolar Birliği(TBB)

6)Türkiye Bankalar Birliği(TBB)

7)Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB)

8)Yükseköğretim Kurumu

9)Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB)

10)Türkiye İhracatçılar Meclisi

11)Borsa İstanbul A.Ş

13)TESK(Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu)

14)TİSK ( Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu)

15)Türk-İş.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genel Kurulu’nca 30 Nisan 2015 Perşembe tarihinde, 6570(altı bin beş yüz yetmiş) sayılı İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)  Kanununun 8’inci maddesindeki içeriğe göre Yönetim  Kurulu asil üye ve yedek  üyeleri seçimi yapılmıştır.

Adalet Bakanlığını temsil etmesi için Yönetim Kurulu’nun asil üyelik görevine Arabuluculuk Daire Başkanı olan Hakan ÖZTATAR olarak seçim sonucunda söylenmiştir.İstanbul Tahkim Merkezi( ISTAC)Hakkında daha çok bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.