Sözleşmeli Personel Alım İlanları

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi, sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 7 personel alımında bulunacak.

Kadro Sayısı 

Bilişim Personeli:7 kişi 

Başvuru Koşulları (Genel)

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)  (b)  bendinde  belirtilenler  dışında  kalan  dört  yıllık  eğitim  veren  fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki   yüksek   öğretim   kurumlarından   mezun   olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f)  Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama  dillerini  belirten  onaylı  yazı,  çalışılan  yerden  alınan  ve  kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i)  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j)  Mevcut  projelere/yazılımlara  hızlı  adapte  olmak  ve  geliştirmek,  güçlü  iletişim  ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l)  Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Başvuru Bilgileri

Başvurular 23 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan Sözleşmeli Personel İş Talerp Formu’nun doldurulması ve alt tarafta belirtilen belgelerle beraber İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden veya posta yoluyla gönderilecek. İstenilen belgeler en geç 20 Nisan tarihinde mesai saati bitimine kadar kuruma ulaşmalıdır.

İstenen Belgeler

a.  Başvuru formu (Fotoğraflı).

b.  Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

c.  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d.  Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır).

e.  GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

f.   GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

g.  Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

h.  Özgeçmiş

i.   İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti