Mevzuat

Resmi Gazetede yeni "Suç Eşyası Yönetmeliği" Yayımlandı

1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği 23 Mart 2016 tarihinden itibaren kalktı.Ve Yeni Suç Eşyası Yönetmeliği gün itibariyle yürürlüğe girdi. 23 Mart 2016 tarihinde www.resmigazete.gov.tr‘de yayımlanan yeni suç eşyası yönetmeliği hakkında detaylar

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin amacı

Suç eşyası yönetmeliği, suç eşyası ve suçla birlikte kazanılan ekonomik kazancın, devlet kurumları tarafından muafaza altına alınmasını, el konulmasını , elden çıkarılmasını, iadesini ve müsaderesini kapsıyor.

Yönetmelik Kimleri İlgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti  Adalet Bakanlığı,Cumhuriyet Başsavcılığını, Bölge adliye ceza dairelerini, Emanet Bürolarını ilgilendiriyor. 

Yönetmelikte Emanet bürolarının kurulması ve işlemleri hakkında yenilikler de bulunuyor.

İspat aracı olarak görülen suç eşyası ne olursa olsun bunun muhafazası, el konulması, iadesi vb. işlemlerin nasıl yapılacağına dair bilgilendirmelerin bulunduğu yönetmeliğin tamamını Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde görebilirsiniz. İlgili dosyayı bilgisayarınıza indirip incelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Yürürlüğe giren Suç Eşyası Yönetmeliğinde Dikkat Çeken Bazı Başlıklar

Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri aygıtlar Nerede Saklanır?

Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri aygıtlar yüksek güvenlikli kasalarda saklanır.

Emanet bürosundaki iş ve işlemlerden Kim Sorumludur?

Yetkili Kurum tarafından görevlendirilen müdür ,emanet memuru ya da görevlendirilen zabıt kâtibi emanet bürosunndaki iş ve işlemlerden sorumlu tutulur.

Suç Eşyası Nerede Tutulur?

Adalet dairelerinin bulunduğu binalarda suç eşyasının muhafazası maksadıyla, mümkünse penceresiz, mümkün değilse sökülemeyecek biçimde demir parmaklıklı pencereli, çift kilitli çelik veya demir kapılı, rutubet almayan, havalandırması devamlılık arz eden ve yangın ihtimaline karşı her türlü tedbirin alındığı muhkem bir yerde bulunur. Ve söz konusu yer kameralarla izlenmelidir.

İlgili yönetmeliğe “http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160323.htm” adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamupersoneli.net