Mevzuat

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Resmi Gazete’de Boğaziçi Üniversitesine bağlı ensititülerde devam eden lisansüstü programlara öğrencilerin kabulü kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim dönemleri ve sınavlarla ilgili esasların belirlendiği yönetmelik aşağıdaki ana başlıkları kapsıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde 23 Mart 2016 tarihli “BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
” yayımlandı. Boğaziçi üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünün nasıl gerçekleşeceği, öğrencilerin eğitim öğretim dönemlerinin belirlenmesi tez ve doktora konularının belirlenmesi, mezuniyet durumları ve bir çok bilgi bulunuyor. İlgili yönetmeliğin sayfasına aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

 Tez savunması, Mezuniyet, doktora tezi, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, doktora yeterlilik sınavı, doktora tez danışmanı görevlendirmesi, doktora programından tezsiz yüksek lisnas programına geçiş, doktora programında süre ve başşarıdoktora programında ders yükü, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler, tezsiz yüksek lisans programında süre ve başarı, tezsiz yüksek lisans programında ders yükü , not ortalamaları, dersin hangi durumlarda tekrarlanacağı, sınavlara katılmama durumundaki yaptırımlar, notların verilmesi, açıklanması ve maddi hataların düzeltmelerinin kim ve kimler tarafından ne zaman yapılacağı,  gibi ana başlıklar bulunuyor.

Kamupersoneli.net’i takip ederek her türlü kamu haberlerinden, sınavlardan, resmi gazete duyurularından , kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanlarından anında haberdar olabilirsiniz.

Kamupersoneli.net