İşkur İş İlanları

Üniversiteye daimi güvenlik görevlisi alınacak! KPSS şartı yok! Başvurular 20 Mayıs'ta sona erecek!

Üniversiteye daimi güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular başlamış olup, 20 Mayıs tarihinde sona erecek. 20 Mayıs’a kadar başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda özel ve genel şartlar aşağıda ifade edilmiştir.

İŞKUR üzerinden üniversiteye güvenlik eleman alımı yapılacak. Başvuruya ilişkin özel ve genle şartlar, son başvuru tarihi, belge teslimi ve istenilen belgelerle ilgili tüm detaylar haberimizde mevcuttur.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşundan alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf veya Tecilli)

ÖZEL ŞARTLAR

 • En az İlköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
 • Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • *Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Belgelendirmek şartıyla Düzce ili veya ilçelerinde başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak.

İş Tanımı; Güvenlik Görevlisi: İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır. Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Düzce Üniversitesi’nin internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Düzce Üniversitesi’ne gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday ve aynı şekilde yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Düzce Üniversitesi’nde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

     1.Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.duzce.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Çin Halk Cumhuriyetinden bir çok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini sosyal medya hesaplarından Youtube, twitter ve facebook kanallarında Üniversitemize ait “duzceuniversite” adreslerinden canlı olarak izleyebilecektir

Kura işleminin 03/06/2020 tarihinde saat 10:00 da Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.duzce.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asil ve yedek listesinde yer alan adayların başvurmuş oldukları kadrolar için ilanda belirtilen belgeleri 08-12.06.2020 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru evraklarında yer alan belgelerin sahte veya geçersiz olması durumunda adaylar işe başlama haklarım kaybedeceklerdir.

KURA SONUCU

I. Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listeleri; 05.06.2020 tarihinde www.duzce.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

2. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

       1. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

       2. Diploma ve Fotokopisi

       3. 3 adet vesikalık fotoğraf

       4. Adli Sicil Belgesi

        5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge

        6. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

        7. Sağlık Kurulu Raporu ( Covit-19 ile mücadele süreci kapsamında hastanelerin polikliniklerinin çoğunun hizmet verememesi sebebi ile adayların kendi bağlı oldukları AİLE HEKİMLİĞİ’nden alacakları sağlık raporu ile birlikte Üniversitemize başvurarak Belirsiz süreli iş sözleşmesini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Covit-19 ile mücadele süreci bittikten sonra idarenin belirlediği süreler içerisinde ilgililer “Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını” Gösterir tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alarak idareye teslim edeceklerdir. Bu raporlarda adayın hizmetini yapamayacak bir durum bulunması halinde iş akdi fesih edilecektir.)

       8.Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası/ Kimliği

       9. Son bir yıldır Düzce Sınırlarında İkamet Ettiğini gösterir E-Devlet Kapısından Alınan Tarihceli Yerleşim Belgesi.(Başvuru şartlarına göre)

ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Kura sonunda, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kurada asıl listede yer alıp ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 3. Kura sonucu atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.

 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

l. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İŞKUR üzerinden yapılan Düzce Üniversitesi güvenlik personel alım ilan metnini görüntülemek ve başvuruda bulunmak için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir