Mevzuat

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik 24 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayımlandı. 24 Mart 2016 Perşembe yayımlanan resmi gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 5. Maddesi , aynı yönetmeliğin Ek 1. Maddesi, söz konusu yönetmeliği ek-1 6.1. maddesi, ek-1 6.2 maddesi’de dahil olmak üzere bir çok maddede değişiklik yapıldı.

Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde bulunan 5.maddenin birinci fıkrasının (a) bendininn (5) numaralı alt bendinde bulunan “yılda en az bir defa” ibaresi “en geç 6 ayda bir” olarak değiştirildi. Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde , iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yapılan düzenlemeler son zamanlarda artan kazaları önleme maksadıyla yapılan araştırmalar ve çalışmaların sonucu gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonrası madenlerde yaşanılan kazaların önüne geçmek için eski yönetmeliğe eklenen en dikkat çekici madde ise “Sığınma odası bulunan yeraltı maden işyerlerinde sürekli hayat hattı, acil durum planına uygun şekilde çalışanların sığınma odası veya yeryüzüne en kısa ve hızlı sürede ulaşmasını sağlayacak şekilde yerleştirilir” . Herhangi bir kaza durumunda çalışanların kısa zaman içerisinde yeryüzüne ulaşmaları için sürekli hayat hattı’nın konumunun yönetmeliğe uygun şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde düzenleme yapmayan maden işyerlerine çeşitli cezai işlemler uygulanacak.

Kamupersoneli.net