Kamu Personeli Alım İlanları

6-10 Temmuz’da İzmir Bakırçay Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak!

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yayınlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilmek üzere toplamda toplam da 2 işçi alınacak.

En az ilkokul mezunu 1 temizlik görevlisi ve en az önlisans mezunu 1 güvenlik görevlisi alınacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR;

İlan tarihi itibari ile 20 ila 40 (dahil) yaşları arasında olmak. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. İlan tarihi itibari ile 20 ila 30 (dahil) yaşları arasında olmak. Erkek adaylar en az 170 cm boyunda olmak. Kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir).

İŞÇİ ALIMI İÇİN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin D fıkrası, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, 2 (iki) adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İzmir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

GENEL ŞARTLAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– 20 yaşını tamamlamış olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

– Talepler İzmir ili Menemen ilçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle İzmir’de (Menemen) ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

– Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.

– Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaklardır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

– İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması aranır.

– Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

– Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ‘uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır.

– Noter kura çekimi, Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.bakircay.edu.tr) kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

– Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

– Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (https://www.bakircay.edu.tr) ilan edilecek olup, bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yo lu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

– Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca değerlendirilmek üzere yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuru Formu

3) Fotoğraf (2 adet)

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

5) İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10) Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartı fotokopisi ve aslı (Güvenlik Görevlisi kadrosu için başvuran adaylardan istenilecek)

11) Sağlık Raporu (Genel Şartlar bölümünde belirtilen sağlık koşullarını sağladığını gösteri Sağlık Kurulu Raporunu ibraz edeceklerdir.) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır. Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

DİĞER HUSUSLAR

1) İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebileceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

3) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

5) Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları Üniversitemiz internet sitesinde https://www.bakircay.edu.tr ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

6) Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir