Ekonomi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam teklifi! Maaşlara 350 TL zam gelebilir

Asgari ücretle çalışanlar 2020 yılında aldığı asgari ücret her seferinde gündeme getirilse de zam yapılmaması asgari ücret ile çalışanları zor duruma sokuyor.

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞANLARI SEVİNDİRECEK ZAM TEKLİFİ

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan TBMM’den çıkacak resmi kararları beklerken Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından asgari ücretlileri sevindirecek bir kanun teklifi sunuldu.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam teklifi! Maaşlara 350 TL zam gelebilir

SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREKTİRDİĞİ ZORUNLULUK

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman tarafından TBMM’ye sunulanan kanun teklifinde, “Hâlihazırda asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılması, zaten açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşların mağduriyetinin artmasına sebep olduğu izahtan varestedir. Bu haliyle asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin istisna kapsamına alınması zaruri bir hal almıştır. Böyle bir değişiklik ile devletin ciddi bir vergi kaybına uğrayacağı düşünülebilir.” diyerek açıklamada bulunan Konya Milletvekili Karaduman, “Kamu harcamalarındaki israfın boyutu göz önüne alındığında, yapılacak tasarruflar ile asgari ücretin istisna kapsamına alınması pekâlâ mümkündür. Aralığı belirli olmayan zamanlarda vergi borçları bir kalemde silinen şirketlerin olduğu ülkemizde, hayata tutunmaya çalışan işçilerin aldığı ücretlerin gelir vergisi istisnası kapsamına alınması ve bu istisnanın sürekli olması izah edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasının da gerektirdiği bir zorunluluktur.” denildi.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam teklifi! Maaşlara 350 TL zam gelebilir

KANUN TEKLİFİNİN METNİ

Kanun teklifinin tam metni şöyle:

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 “4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam teklifi! Maaşlara 350 TL zam gelebilir

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Kanun teklifinin TBMM’ye gelmesi sonrası komisyonda kabul edilmesi genel kurula iletilmesinin ardından kabul edilirse asgari ücretten kesilen yüzde 15 ‘lik 350 TL olan gelir vergisi kesintisi asgari ücret ile çalışanlara verilecek.