Ekonomi

O bankada hesabı olan vatandaşlara kötü haber! Bankadan uyarı yapıldı! O tarihe kadar acilen..

Ziraat Bankası’ndan banka müşterilerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada zaman aşımına uğrayan hesaplar hakkında kritik bilgilendirme yapılırken, zaman aşımına tabi olabilecek hesaplar hakkında da birtakım değerlendirmeler yapıldı.

Kamu bankası, yapmış olduğu açıklamasında, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir” ifadesini kaydetti.

AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yaptığı açıklamayı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan Ziraat Bankası’nın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

O bankada hesabı olan vatandaşlara kötü haber! Bankadan uyarı yapıldı! O tarihe kadar acilen..

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT VE EMANET HESAPLARI

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için TIKLAYIN!

2020 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HESAPLARI

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2020 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek için Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için TIKLAYIN

2021 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HESAPLARI

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2021 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek için Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir