Kamu Personeli Alım İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ne zaman başlıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 21 Temmuz’da memur alımı duyurusu yaptı. Yapılan duyuruda, aşağıda belirtilen şartlara uygun memur alımı yapılacağı belirtildi. Alınacak memurlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edileceklerdir. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verilmiştir.

‘’ Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınav puanı aranmaksızın, yapılacak (sözlü) sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.’’

BAŞVURU TAKVİMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı başvuruları 30 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos 2020’de sona erecektir.

30/07/2020 – 28/08/2020 Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ve Sınav Başvuru Sistemine yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgelerin Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırılması

11/09/2020 – 18/09/2020 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen yükseköğretim bölümü mezunu olmaları,

Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmî belgeye sahip olmaları,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması,

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

Giriş sınavına başvuracak adayların unvanlar itibariyle mezun olmaları gereken yükseköğretim bölümleri ile kadro adedi aşağıda belirtilmiştir:

MAZUNİYET ŞARTI VE MESLEK KODU

1) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Mimarlık Bölümü,

Kadro Adedi: 3 (üç)

2) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,

Kadro Adedi: 3 (üç)

3) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji Bölümleri,

Kadro Adedi: 3 (üç)

4) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Sanat Tarihi Bölümü,

Kadro Adedi: 3 (üç)

Adaylar sadece bir öğrenim durumu ile ilgili sınava başvurabilecektir.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU

Başvurular elektronik ortamda 30/07/2020 – 17/08/2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık internet sitesinin (http://www.ktb.gov.tr) ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden 30/07/2020 tarihinde başlayacak ve 17/08/2020 tarihinde saat 17:30’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan Kapadokya Alan Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgeleri “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl – ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne 28/08/2020 günü mesai bitimine kadar elden veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Islak imzalı başvuru formu ve mesleki deneyime ilişkin belgenin 28/08/2020 günü 17:30’a kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca, eksik bilgi ve belge ile yapılacak başvurular da işleme konulmayacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 11/09/2020 tarihinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içinde (18/09/2020 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir