Personel Alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi büro personel alımı yapacak!

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de büro personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan büro personel alım ilanında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.” denildi.

İZMİR’DE BÜRO PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Ayrıca başvuru yapacak adaylar için başvuru tarihleri de açıklandı. Açıklanan başvuru tarihlerine göre adayların bugünden itibaren 11 Ağustos tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi. Ayrıca başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyeceği de aktarıldı.

Öte yandan başvuru yapacak adaylara, ” Atamaya hak kazanan adaylar 13.08.2020 tarihinde https://www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.  Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 21.08.2020 tarihine kadar atama için istenen belgeleri hazırlayarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenen belgeleri şahsen teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek ve yerine yedek kazanan aday çağrılacaktır. Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.” bilgileri duyuruldu.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BÜRO PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18-30 yaş arasında olmak, (30 yaşından gün almamış olmak)

3) 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. (Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7) İlanda bulanmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Açıklamalar https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İLAN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru Başlama Tarihi: 28.07.2020

Son Başvuru Tarihi: 11.08.2020

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 17.08.2020-21.08.2020

BÜRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuru Formu

3) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

4) Fotoğraf (2 adet)

5) T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10) Özel Şartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb)

11) Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BÜRO PERSONEL ALIM İLANI METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir