Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS 70 puan şartı ile personel alımı başvuruları başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi gazetede yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında daimi olarak istihdam etmek üzere toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için belirlenen şartlar ve diğer detaylar aşağıda belirtildiği gibidir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına haiz olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 24/08/2020 – 04/09/2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, 2018 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) ile avukatlık ruhsatnamesini (avukat başvuruları için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

3) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir unvan ve bir birimi tercih edebilecektir. Birden fazla unvan ve birimi tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

4) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

7) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Hangi kadrolara personel alımı yapıldığını ve diğer detayları görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ADRESİ:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA

Tel : (0312) 415 54 61

(0312) 415 51 25

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir