Personel Alımı

Lise ve önlisans mezunu bay-bayan itfaiye eri alım ilanı! Son başvuru 21 Ekim 2020

Bolu İli Göynük Belediye Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayımladı. İŞKUR’un ‘’kamu memur alım ilanları’’ sayfasında yayınlanan ilana göre Göynük Belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere itfaiye eri alımı yapılacak!

İtfaiye eri alımı için Belediyenin yayımladığı resmi ilan detayları şöyle;

Göynük Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

ÖĞRENİM ŞARTI

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun 1 ve Lise veya Dengi Okul Mezunu 1 itfaiye eri alınacaktır. Başvuru yapacak adayların KPSS’den en az 60 puan almış olmaları ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Göynük Belediyesinin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans 2018 yılı KPSS P93, ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018 yılı KPSS P94 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

-Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.goynuk.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

• Hangi kadroya müracaat ettiğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

1- Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.10.2020 ile 21.10.2020 tarihinde saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 09.00-12.00-13.00-17.00 arasında), Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Şehit Mehmet DİRİ İşhanı No: 2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Göynük Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile belediyemiz web sayfası www.goynuk.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

– Sözlü ve uygulamalı sınav:

25.11.2020 tarihinde Göynük Belediyesi Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Şehit

Mehmet DİRİ İşhanı No: 2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Hizmet Binasında yapılacaktır.

– Sınavlar saat 10.00’da başlayacaktır.

– Uygulamalı Sınav; Göynük Hacıapdi Mahallesi Endife Caddesi Sanayi Sitesi alanında bulunan Göynük Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası alanında yapılacaktır.

-Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. -Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Resmi İlanı Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir