Kamu Personeli Alım İlanları

Adalet Bakanlığı 1100 personel alımı başvuruları 29 Eylül’de başlıyor!

Adalet Bakanlığı bugün 1100 personel alımı için yeni bir ilan daha yayımladı. İlana göre Adalet Bakanlığı İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

ARANAN ŞARTLAR

İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Adayların, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava başvuruları 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet yoluyla alınacak.

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Diğer kamu iş ilanlarını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İCRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İcra müdürü, icra ve iflas dairelerinin amiri konumundadır. Kanuni kararların uygulanmasından birinci derecede sorumludur. İcra müdürünün diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir:

İcra ve iflas dairelerinin mahkeme hükümleri gereğince tahsil ettikleri parayı bankaya yatırmak ve korunmasını sağlamak,

İflas karar hükümlerini uygulamak,

Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Borçlu kişiye ait kapalı mekanlara mahkeme emri olmaksızın girmek,

Zor kullanmaya yönelik zabıta görevlilerine talimat vermek,

Borçlunun mal beyanında bulunmasını talep etmek,

Ödeme emri düzenlemek,

Alacaklı ve borçluya sahip oldukları haklar konusunda eşit bilgilendirmede bulunmak,

İcra ve iflas dairesinde yapılan tüm işlemlerle ilgili tutanak tutmak.

NASIL İCRA MÜDÜRÜ OLUNUR?

İcra müdürü olmak için şu şartları yerine getirmek gerekmektedir;

Üniversitelerin hukuk fakültesi lisans programından ya da meslek yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi bölümleri ile Adalet Meslek Yüksek Okulu önlisans programından mezunu olmak,

Üniversite öğrenimini yabancı bir ülkede yapmış ise denklik belgesine sahip olmak,

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarı göstermek,

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hukuki ehliyeti bulunmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun (TCK) 53. maddesinde belirtilen; “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” mahkumiyet giymemiş olmak,

Askeri yükümlülüğü bulunmamak, muvazzaf askerlik görevini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak.

İCRA MÜDÜRÜNÜN NİTELİKLERİ NELERDİR?

Kriz yönetebilme becerisi sergilemek,

Güvenilir bir kişiliğe sahip olmak,

Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,

Kişilerarası iletişim yönü güçlü olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir