Eğitim

MEB 81 ile resmi yazı gönderdi: Uzaktan eğitim için yeni karar!

Salgın sonrası uygulamaya konulan uzaktan eğitim ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile resmi yazı gönderdi. MEB tarafından okullara gönderilen yazıda ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda da günlük 6 ders saati olarak belirlenen canlı ders sınırlandırasının planlamalarda sorunlara neden olduğu gerekçesi ile kaldırıldığı açıklandı.

MEB 81 ile resmi yazı gönderdi: Uzaktan eğitim için yeni karar!

MEB’in canlı ders saatlerine ilişkin gönderdiği yazıda şu ifadleler yer aldı: 

Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler kapsamında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılacağı, diğer sınıflarda ise uzaktan eğitim sürecinin devam edeceği ilgi (b) ve (c) yazılarda belirtilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız www.eba.gov.ir internet adresinde yayınlanan ilkokul ve ortaokullar için canlı derslere yönelik açıklamalar dikkate alınarak ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda ise günlük toplam 6 ders saati geçmeyecek şekilde derslerin işlenmesi (o gerektiği ilgi (ç) yazıda belirtilmiştir. Ancak okullarda canlı ders uygulamalarında ders saatlerinin sınırlandırılmasından dolayı yapılacak planlamalarda sorunlar yaşandığı Bakanlığımıza gelen bildirimlerden anlaşılmaktadır.

MEB 81 ile resmi yazı gönderdi: Uzaktan eğitim için yeni karar!

Diğer taraftan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısında istenilen zamanda canlı ders yapılabilmesi için gerekli sistem altyapısının EBA Canlı Ders sisteminde oluşturulduğu ve ilkokullarda derslerin mümkün olduğunca %50’sinin sistemin anlık eş zamanlı kullanıcı sayısı açısından daha uygun olduğu 14.00-17.00 zaman aralığında tanımlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda ilgi (ç) yazıda belirtilmiş olan ilkokullarda günlük 4 ders saati ortaokullarda ise 6 ders saati canlı ders yapılacağı sınırlandırılması kaldırılmıştır. . İlkokul ve. ortaokullarda uygulanmakta olan ilgi (a) İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokula) Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen her bir sınıf seviyesindeki toplam ders saatleri doğrultusunda bütün derslerin (ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki derslerin) uzaktan eğitim imkânlarından yararlanılarak (canlı ders şeklinde) eksiksiz işlenmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerinin ilgi (d) yazı doğrultusunda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

MEB 81 ile resmi yazı gönderdi: Uzaktan eğitim için yeni karar!

Öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin bilgilendirme

MEB ayrıca okullara yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin yazı da gönderdi. MEB tarafından okullara gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, COVID-19 salgını nedeniyle ilgi (c) Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldıkları süreçte 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan meslekle ilgili çalışmalara katılamayacaklarından bahisle, ilgililerin söz konusu çalışma için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, ilgi (b) Kararın 6’nci maddesinin Üçüncü fıkrasında “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 29.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi (c) Genelgenin ikinci paragrafında; “Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli Istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir. Görüleceği üzere söz konusu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ve bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer Özlük haklarının saklı kalacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, COVID-19 salgını nedeniyle ilgi (c) Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldıkları süreçte 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan meslekle ilgili çalışmalarını fiilen yerine getirmiş sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

MEB 81 ile resmi yazı gönderdi: Uzaktan eğitim için yeni karar!

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Salgın sonrası uzaktan eğitime başlayan öğrenciler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceği ifade edilmişti. Ancak okullarda tamamen yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir