Personel Alımı

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Kadın Erkek Zabıta Memuru Alınıyor

Safranbolu Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de bir ilan yayımlanarak kadın erkek zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvuruları 2 Kasım’da başlayacak ve 6 Kasım’a kadar devam edecektir. 

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını yukarıda belirtilen tarihler aralığında başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile mesai saatleri içinde Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K: 6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek sureti ile yapacaklardır. 

Alım yapılacak kadrolara ilişkin detaylar şöyle:

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Kadın Erkek Zabıta Memuru Alınıyor

ARANAN ŞARTLAR 

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir