Kamu Personelleri

Kamudaki Sosyologların Özlük Hakları Geliştirilmelidir

Kamudaki Sosyologlar özlük haklarının geliştirilmesini istiyorlar ve sitemiz kamupersoneli.net aracılığı ile alttaki yazıyı yetkililerin dikkatine sunuyorlar…

Sosyologların özlük haklarının tarihsel süreciyle yazıma başlamak istiyorum. Sosyolog ve 4 unvan (Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu) Teknik Hizmetler sınıfına alındı. Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 2010/1092. Sosyologlar THS olunca ne değişti? 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, ”Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanları”, Teknik Hizmetler Sınıfına alınmıştır. Sosyologlar tarafından öncülük yapılarak başlatılan mücadelede, önemli amaçlardan birisi ücret artışı sağlama olmasına rağmen, bu düzenleme tek başına anlamlı değildir. Bunun yanı sıra hem ek gösterge hem de yan ödeme kararnamelerinde değişiklik gerekmektedir. 

THS için 2. Değişiklik Gerekli 

Her ne kadar Bakanlar Kurulunun bu kararıyla, 5 unvanın THS’de olduğuna karar verilmiş ise de bu unvanların ayrıca dolu kadro değişikliği denilen bir işlemle, GİH’ten THS’ye geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı 5 unvandan herhangi birini istihdam eden kamu kurumu temsilcisinin ortak bir karar alması ve bu kararın Bakanlar Kurulu Kararına dönüşmesi gerekmektedir. Dolu kadro değişikliğinin nasıl yapılacağı 13/05/1984 tarih ve 18400 No’lu Yönetmeliğin 14. Maddesi’nde izah edilmektedir. 

Sosyologların Özlük Hakları Geliştirilmelidir

Sosyologların özlük haklarının iyileştirilmesinin diğer bir yolu ise sosyologların YÖK tarafından “Teknik Bilimler Lisansiyeri” kapsamına alınmasıdır. Bu da üniversitelerin sosyoloji bölümlerinin ortak bir kararla YÖK’e öneride bulunmasıyla mümkündür. Sosyologlar gelişmiş ülkelerde Avrupa’da ve Amerika’da hatırı sayılır bir öneme sahiptir. Bunun en büyük sebebi Avrupa’da 16. ve 17. Yy. ‘da yaşanan Rönesans ve Reform, 19.yy.’da Sanayi Devrimi sonrası sosyolojinin Fransa’da doğması ve kurumsallaşmasıdır. Avrupa ve Amerika’da toplumsal problemlerinin çözümünde sosyologlar etkin rol oynamaktadırlar. 

Sosyologlar toplum bilimci oldukları kadar aynı zamanda toplum mühendisidirler. Sosyologlar toplumsal problemlerin teşhisini koyar, analizini yapar, problemlerin semptomlarına uygun çözüm modelleri geliştirirler. Sosyologlar yaşamış olduğu toplumun siyasal, hukuksal, kültürel, ekonomik olarak gelişmesine yardımcı olurlar. Sosyologlar bunu yaparken geçmişi derin analiz edip günümüz sosyal koşullarında değerlendirip geleceği tahayyül ederler. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında görmek istiyorsak kamu kurumlarına sosyolog istihdam etmeli ve hali hazırda çalışan sosyologların özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. Sosyologlar sahada alan taraması yapıyor ve toplumun dezavantajlı kesimlerine (kadın, yaşlı, engelli, çocuk, şehit ve gazi) hizmet ediyor ve bu kesime yönelik sosyal politikalar geliştiriyor. Bu da gösteriyor ki sosyologlar mimar ve mühendisler gibi sahada hizmet ediyorlar. 

Sosyologlar arazi ve sosyal hizmet tazminatı almalıdırlar. Mimar ve mühendis nasıl yol, köprü, konut tasarlıyor ve inşa ediyorsa sosyologlar da toplumun kodlarına uygun kurumlar (okul, aile, sendika, radyo-televizyon) tasarlar ve inşa ederler. Unutmayalım ki bireylerin psikolojilerini psikologlar, toplumların psikolojilerini ise sosyologlar analiz eder ve bu problemlere uygun çözüm modelleri geliştirirler. Yazımı Epictetus’un bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Epictetus: “Bir topluma her şeyden önce ilim ve ahlakı öğretmek gerekir.” 

Sosyolog Senar KIPÇAK
 

Bir Yorum

  1. sosyologlar teknik hizmet sınıfına alındı ama önlisans mezunu teknikerle aynı maaşı alıyorlar. Örneğin bir istatistikçi sosyologtan bin lira fazla maaş alabilmekteyken sosyologun aldığı rakam diğer teknik hizmet sınıfı personele göre komik rakamlar olmaktadır. Teknik hizmet sınıfı bütün personelin maaşları öğrenim seviyesine göre yeniden düzenlenmelidir.