Sağlık Personeli

Hastanede çalışmak isteyenlere önemli fırsat! Resmi Gazete'de sağlık personeli alımı yayımlandı

Gaziantep Üniversitesi tarafından Resmi Gazete’de hastanede çalışmak isteyenler için personel alım ilanı yayımlandı.

Üniversite hastanesinde çalışmak isteyenler için yayımlanan sağlık personel alım ilanında Hemşire unvanı için 2020 KPSS (B), diğer ünvanlar için 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle Sağlık Personeli alınacağı aktarıldı.

HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru yapacak adaylar 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin ”basvuru.gantep.edu.İr” web sayfasından imline başvuru şeklinde yapılacağı duyuruldu. Adaylar öncelikle “basvuru.gantep.edu.tr” adresinde yer alan Online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullunun belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak Online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

1 -Online Başvuru Formu (“basvuru.ganlcp.cdu.tr” web sayfasındaki istenen Online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

2 -İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3 -Öğrenim Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4 -Hemşire unvanı için 2020, diğer unvanlar için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi enline başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

5 -Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler Online başvuru sistemindeki ilgili akına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarımn ibrazı istenecektir.)

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1 – Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ilasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 – 2020 ve 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların Hemşirelik unvanı için 2020, diğer unvanlar için 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5 -Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir