Mevzuat

Çocuk İstismarına Komisyon Kararı Resmi Gazete' de

Çocuk İstismarına Komisyon Kararı Resmi Gazete’ de

29 Mart 2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Komisyonu Kurulmasına İlişkin karar başlığı ile yayınlanan; TBMM kararına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Karar: 1108
Karar Tarihi: 24.03.2016 

Anayasanın 98.maddesi gereğince İçtüzük 104 ve 105. maddeleri kapsamında bir meclis komisyonunun kurulması, bu komisyonun 15 üyeden oluşması, komisyon üyelerinin seçiminden itibaren 3 ay olacak şekilde çalışma yapmalarına yönelik, ayrıca bu komisyonun gerektiği durumlarda Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 24 Mart 2016 tarihinde 61. birleşimde karar verilmiştir. 

Komisyon Ankara dışında da görev yapabilir.

3 ay süreyle çalışmalarını yürütecek olan komisyon, komisyon üyeleri, başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçiminden itibaren görevlerini yürütecektir. Göreve gelen komisyon tüm üyelerin seçiminden sonra 3 aylık süreyle görev başı yapacak, gerektiği takdirde de Ankara dışında illerde görev yapacak, çalışmalar yürüteceklerdir.

Çocuk İstismarı Araştırılacak, Önlemleri Belirlenecek

Çocuk istismarını ortadan kaldırmak için komisyon araştırma yapacak, yapılan araştırmalar sonucu toplanan bilgiler çözümlemede ve çocuk istismarına yönelik önlemlerin alınmasında kullanılacak. Çocuk istismarına komisyon kararı Resmi Gazete’ de. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, özellikle cinsel istismar başta olacak şekilde, tüm çocuklara yönelik istismarı araştırmak, önlemlerini belirlemek ve engel olmak mantığıyla görev yapacaktır. Komisyon görevde olduğu 3 ay boyunca, Ankara dışında da görev yapacaktır.

Kamupersoneli.net