Sağlık Personeli

Üniversite hastanesinde en az 4000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde çalışmak isteyenler için yayımlanan hastane personel alım ilanında adayların bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerektiği açıklandı.

60 HEMŞİRE 2 EBE ALIMI YAPILACAK

Öte yandan personel alım ilanında 60 Hemşire 2 Ebe alımı yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU ADRESİ

Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak kişilerin bugün mesai bitimine kadar www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ilan edilen başvuru link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak yapılacak

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf 

SAĞLIK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Türk Vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

-Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

-2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir