Personel Alımı

1 kamu kurumu 15 üniversite bugün Resmi Gazete’de yayımladı! Başvurular başladı

Kamuda görev almak ya da personel olarak kamuda çalışmak isteyenler için 1 kamu kurumu 15 üniversite bugün Resmi Gazete’de personel alım ilanı yayımladı.

1 KAMU KURUMU 15 ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Eskişehir Teknik Üniversitesi 3 Öğretim üyesi, Hakkari Üniversitesi 16 öğretim üyesi,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 öğretim üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi 1 öğretim üyesi, Giresun Üniversitesi 23 öğretim üyesi,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 20 öğretim üyesi,  Türk Alman Üniversitesi 12 öğretim elemanı,  Adıyaman Üniversitesi 45 öğretim üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 10 öğretim elemanı, Kayseri Üniversitesi 37 öğretim elemanı, Fırat Üniversitesi 22 öğretim elemanı, İzmir Demokrasi Üniversitesi 7 öğretim üyesi ile toplamda 216 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanı yayımlandı.

Öte yandan Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 sözleşmeli personel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 9 sözleşmeli personel,  Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 uzman erbaş olmak üzere 168 personel alım ilanı yayımlandı.

KAMU KURUMU KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir