İşkur İş İlanları

Belediyeye daimi 40 yaşını tamamlamamış büro memuru alınıyor!

Akçakent Belediye Başkanlığı’nın İŞKUR üzerinden yayımladığı personel alımında daimi büro memurunun alınacağı belirtildi. Alımlarda adaylarda aranan genel ve özel şartların altı çizilirken, başvuruların salgın yüzünden online olarak yapılacağı söylendi.

Kırşehir Akçakent Belediye Başkanlığı’na yapılacak olan daimi büro memuru alımlarında adaylarda aranan şartlar haberimizde ifade edilmiştir. Yayımlanan ilanda aynı zamanda başvuruların 21 Aralık tarihinde sona ereceği belirtildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Alımlarda adaylarda genel ve özel şartlara bakılacağı belirtildi. 21 Aralık tarihine akdar devam edecek olan personel alımında adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. İşkurda ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

8. Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

11. Akçakent ilçe sınırları içerisinde İkamet etmek.

BÜRO İŞÇİSİ

Belediyede büro memuru olarak görev almak isteyen adaylarda genel şartlarının yanında özel şartlar da aranmaktadır. Alımlarda aranan özel şartlar şu şekilde sıralandı:

657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

En az lise mezunu olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Temel Muhasebe Katılım belgesine hak kazanmış olmak.

Bilgisayar Operatörlük kursunu en az 120 saat bitirmiş olmak.

Büro İşçisi olarak en az 24 ay İş tecrübesi olmak.(Sgk kayıtları baz alınacak)

 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Akçakent  Belediyesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 ( dört ) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.Nihai listedeki kişilerin başvuru yapmış olduğu mesleklerdeki istenen belgeleri 22.12.2020 tarihi saat 17:00 ‘a kadar Akçakent Belediyesine teslim etmeleri ve belgelerini eksiksiz teslim edenler arasında 24.12.2020 tarihinde noter kurası çekilmesi. Kura çekimi 24.12.2020 tarihinde Akçakent Belediyesi toplantı salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimi izleyebileceklerdir.

 Kura çekimi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Akçakent Belediyesi internet sayfasında (www.akcakent.bel.tr )

 Yine kura sonucu belirlenen adaylar Akçakent Belediyesi  internet sayfasında ( www.akcakent.bel.tr  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELEDİYEYE YAPILAN DAİMİ BÜRO MEMURU ALIMINA BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir