Sağlık Personeli

En az lise mezunu KPSS’siz hastane personel alımı yapılacak! Başvurular bugün sona eriyor

Ankara’da Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan hastane personel alım ilanına başvuruların bugün sona ereceği aktarıldı.

HASTANE PERSONEL ALIM İLANI

Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak kişilerin bugün mesai bitimine kadar İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerektiği aktarıldı.

HASTANE PERSONEL ALIM  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14.12.2020 – 18.12.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

HASTANE PERSONEL ALIM  GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması  gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

HASTANE PERSONEL ALIM  BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR

1-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle her bir meslek için açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
2- Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.
4- Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.
5- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

6-Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık Hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

7-Hastane Hizmetlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)       Kişisel hazırlık yapmak,

b)       Odaları havalandırmak,

c)       Hasta etejerlerini düzeltmek,

d)       Hasta yataklarını yapmak,

e)       Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,

f)        Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,

g)       Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,

h)       Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,

i)        Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,

j)        Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,

k)       Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak,

l)        Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,

m)      Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,

n)       Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,

o)       ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

HASTANE PERSONEL ALIM KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.
Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Her bir meslek kolu için belirlenen asıl adaylar sözlü sınava çağırılacak olup asıl adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.
Yapılacak sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir