Ekonomi

EFT ile borç ödeyenler için Yargıtay’dan emsal karar!

Yargıtay’dan EFT ile borç ödeyenleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Babasının emekli olabilmesi için SGK’ya ödemesi amacıyla 16 bin Euro borç veren gurbetçi evlat, babasının ölmesinin ardından annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayan gurbetçi evlat annesini mahkemeye verdi.

13. HUKUK DAİRESİ KARAR VERDİ

Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine karar verdi. Açıklama kısmına yazılmayan detayın “var olan bir borcun ödenmek” maksadıyla kabul edileceği karara bağlandı.

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Havalenin bir ödeme vasıtası olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında; “Her ne kadar mahkemece, HMK 203/1-a uyarınca davacının tanık dinletme talebi kabul edilerek dinlenen tanık anlatımından; davaya konu edilen paranın muris babanın emekli olması için borç olarak banka aracılığı ile davalı annesi adına gönderildiği ve davalının miras payı oranında borçtan sorumluluğunun söz konusu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.” denildi.

yargitay.jpg

AÇIKLAMA KISMINA BORÇ YAZILMASI GEREKİYOR

Öte yandan kararda, “Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Davacının delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine ilişkin herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Yine, beyanı hükme gerekçe yapılan tanık ise, çekilen paranın davacıya verildiğine dair görgüye dayalı bir beyanda bulunmadığı gibi, davacı bu iddiasını başkaca bir delille de kanıtlayamamıştır. Hal böyle olunca, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ilgili hükümleri gereğince, paranın ödünç olarak verildiğini ispat yükü davacıya ait olup, davacı ödünç ilişkisini başka bir delille de kanıtlayamadığından mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kısmen kabul kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” ifadeleri yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir