Personel Alımı

Bakanlık resmi internet sitesinden duyurdu! Erkek kadın 1363 personel alımı yapılacak

Hemen hemen her gün Resmi Gazete’de kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanları yayımlanır yayımlanmaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesine aktarılıyor.

BAKANLIK RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu personel alım ilanlarının yayımlandığı https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ sayfasında 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren 18 Aralık gününe kadar çok sayıda üniversite ve kamu kurumu tarafından personel ve memur alım ilanı yayımlandığı görüldü.

34 ÜNİVERSİTE ÇOK SAYIDA KAMU KURUMU PERSONEL ALACAK

Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden 14-18 Aralık tarihleri arasında 34 üniversite tarafından 1.086 akademik personel alım ilanı ve çok sayıda kamu kurumu tarafından 277 personel alım ilanı yayımlandı.

Üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

screenshot-7.jpgscreenshot-6.jpgscreenshot-5.jpgscreenshot-4.jpgscreenshot-3.jpg

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTEYEN PERSONEL VE MEMURLARDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Belirtilen mezuniyet durumunu sağlamak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki kurumlardan mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış olmak

e) Görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PERSONEL ALIM İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir