Personel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde çalışacak işçi aranıyor! Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuru yapacak kişiler arasından Ondokuz Mayıs Üniversitesine işçi alınacak.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTESİNDE ÇALIŞACAK İŞÇİ ARANIYOR

Güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışacak işçilerin başvurularını bugünden itibaren İŞKUR üzerinden yapması gerektiği açıklandı.

GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI  GENEL ŞARTLAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.

-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

– Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.

Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreç www.omu.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

3. Noter kura çekilişi www.omu.edu.tr internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kuraya katılmak isteyen adaylara Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaları şartıyla izin verilecektir.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

– İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

– Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

– Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

– SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

– Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

– Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz edeceklerdir.)

GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI ATAMA İŞLEMLERİ

– Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek olup, asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki ilk yedek adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

– Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven atama yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, bilgilendirme işlemleri www.omu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru Yeri: Samsun İş-Kur İl Müdürlüğü veya iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir