Personel Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 2500-4500 TL maaşla personel alınacak

2500-4500 TL maaşla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanı Konya Şehir Hizmetleri tarafından yayımlandı.

8 FARKLI MESLEKTE PERSONEL ALINACAK

Konya Şehir Hizmetleri tarafından yayımlanan personel alım ilanına hangi adayların başvuru yapacağı açıklandı.

Konya Şehir Hizmetleri kadro dağılımı şöyle:

Gassal,

Veteriner Hekim,

Çevre Mühendisi,

İnşaat Mühendisi,

Kaynakçı,

Mimar,

Park Bahçe Elemanı,

Tarımsal Destek Elemanı,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-1 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,

2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

3-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli),

4-Diploma aslı ve fotokopisi,

5-Vukuatli Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir),

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi),

7-Askerlik Durum Belgesi,

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

– İlan tarihi itibariyle 46 yaşından büyük olmamak.

– B sınıfı ehliyete sahip olmak,

– Tarımsal ve Hayvansal üretim işlerinde 15 yıl deneyim sahibi olmak,

– Konya Merkez ilçelerinde ikamet ediyor olmak,

– Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden Lisans düzeyinde mezun olmak,

-Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fiıhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir