Gündem

O sürücüler 1 Ocak’tan itibaren araç kullanamayacak! 1180 TL para cezası kesilecek

Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler için 1 Ocak tarihinden itibaren “Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu” bulundurma zorunluluğu başlıyor.

1180 TL PARA CEZASI KESİLECEK

Polis ve jandarma denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, psikoteknik raporu bulunmayan sürücülere ceza kesecek. 1 Ocak’tan itibaren belgesi olmayan sürücüler araç kullanamayacak. Ayrıca 1180 lira cezai işlem uygulanacak.

TŞOF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren şoförlerin, şoförlük mesleği bakımından psikoteknik açıdan uygunluğunu gösteren “Psikoteknik Değerlendirme Raporları” nın polis ve jandarma trafik birimlerince sorgulanması, sorgulama sonucunda belgesi olmayanlara 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre işlem yapılması uygulamasının 26.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı ilgi (a) genelgemiz ile bildirilmişti. Ancak, Coronavirus (Covid-19) salgını sürecinde yaşanan kısıtlamalar ve şoför esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla; 26.06.2020 tarihinin, 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı, 31.12.2020 tarihinden sonra yapılacak olan sorgulamalarda geçerli/yeterli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler (şoför/işleten) hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesi (c) bendi gereğince işlem yapılacağı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısı ile bildirilmiştir. Psikoteknik Değerlendirme Raporları olmayanların bu tarihe kadar temin etmeleri, hususunda esnafımızın bilgilendirilmelerini önemle rica ederiz.

Psikoteknik Değerlendirme Raporu Nedir?

Teknik olarak açıklarsak, Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülmesidir.

Genel tanımı ile psikoteknik raporu, Sağlık Bakanlığının denetimindeki kurumlar tarafından kişinin bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük yapmaya yeterli olduğunu, psikolog eşliğinde 1 saat süren test sonucunda verilen rapordur

Psikoteknik belgesi Test sonuçlarını içeren standart formatta ki bilgisayar çıktısından kişiye uygulanan her bir test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği aşağıda özellikleri tanımlanan Psikoteknik Değerlendirme Raporu düzenlenir.

Psikiyatri uzmanına iletilmek üzere, sekiz bölümden oluşan Psikoteknik Değerlendirme Raporunun ilk 7 bölümünde sırasıyla Psikoteknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri sayfasında yer alan her bir özelliğe yönelik uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır. 

Raporun sekizinci ve son bölümünde ise; kişinin yedi alandaki yeteneğini ölçen testlerin bütünü sürücülük açısından değerlendirilerek, kişinin tüm yetenek alanlarındaki düzeyleri ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir.

Düzenlenen psikoteknik değerlendirme raporu ile birlikte psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psikoteknik değerlendirme raporunda belirtilen bulgular ile psikiyatrik muayenesi sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durum olup olmadığını belirten bir raporu iki nüsha olarak düzenler.

Raporun birinci nüshası (ekinde psikoteknik değerlendirme raporunun bir nüshası yer alacak şekilde) ilgili makama iletilmek üzere kişiye verilir.

Raporun ikinci nüshası ise psikoteknik değerlendirme raporu ile birlikte raporu düzenleyen psikiyatri uzmanı veya bağlı bulunduğu kurum ya da kuruluş tarafından, yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, saklanır.

EditörCelalettin YÜNEL

Bir Yorum

  1. Ticari taşıt kullananlarda piskoteknik araniyorda özel araç kullananlar gayet sağlıklı larmı alayı psikopat onlara niye böyle bir belge zorunluluğu yok özel araç şoförü yolda makas atarken sırtında 30 ton yük taşıyan ne yapsın onu kurtarıyım derken kendisi kaza yapar taksi sürücüsü umrundamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir