Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 75000 TL para ödülü verilecek!

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 75000 TL ödülle “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” gerçekleştirilecek.

Yarışma ile ilgili olarak Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açılmıştır.” denildi.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

• Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak, • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

• Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.

• Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Mersin Şubesi hesabına “IBAN:TR560001500158007287353436” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 26.03.2021 günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlan Tarihi : 25.12.2020

• Son Soru Sorma Tarihi : 29.01.2021

• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 08.02.2021

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 26.03.2021

• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün : 30.03.2021

• Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 09.04.2021

• Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi : 16.04.2021

VERİLECEK ÖDÜLLER

1. Ödül : 75.000 TL 2. Ödül : 60.000 TL 3. Ödül : 45.000 TL Eşdeğer mansiyon 1 : 20.000 TL Eşdeğer mansiyon 2 : 20.000 TL Eşdeğer mansiyon 3 : 20.000 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir