Gündem

30 Aralık Resmi Gazete flaş kararlar yayımlandı!

Herkesi yakından ilgilendiren flaş kararların yer aldığı 30 Aralık Pazartesi Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. 30 Aralık Pazartesi Resmi Gazete içerisinde personel alım ilanları ve yönetmelikler yer aldığı görüldü.

30 ARALIK RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2020/10/22/resmi_gazetee_6.jpg

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3341)
–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3342)
–– 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)
–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)
2020/10/24/resmi_gazete_2.jpg

YÖNETMELİK
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/52)
–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/12/2020 Tarihli ve 9347 Sayılı Kararı
2020/12/10/resmi-gazete.jpg

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2017/32052 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 ARALIK RESMİ GAZETE PERSONEL, MEMUR VE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI

Resmi Gazete’de personel alım ve akademik personel alım ilanı yayımlayan kurumlar şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
Adalet Bakanlığından:
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

2020/12/21/resmi-gazete-1-1.jpg
Mevlana Kalkınma Ajansından:
Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):
Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

30 ARALIK RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir