Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda çalışacaklar!

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen personel alım ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında,  Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacağı bildirildi.

2020 KPSS  en  az  70  puan  alan  adayların  başvurabileceği personel alım ilanında adayların Adalet  Bakanlığı  Memur  Sınav,  Atama  ve  Nakil  Yönetmeliği’nin  5  ve  6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmekte olduğu aktarıldı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)   Son   başvuru   günü   olan   29   Ocak   2021   tarihinde   657   sayılı   Kanunun   40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve  merkezi  sınavın  yapıldığı  yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla   35   yaşını   bitirmemiş   olmak.   (01   Ocak   1985   ve   sonrası   doğumlular   müracaat edebilecektir.)
c)  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d)  657  sayılı  Kanunun  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f)  Son  müracaat  tarihi  itibarıyla  atanılacak  kadro  için  gerekli  öğrenim  niteliğini  taşıyor olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Kimyager    –    İstanbul    Merkez    Teşkilatı    kadrosunda    istihdam    edilebilmek    için; yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Biyolog   –   İzmir   Adli   Tıp   Grup   Başkanlığı   kadrosunda   istihdam   edilebilmek   için; yükseköğretim    kurumlarının    Biyoloji,    Tıbbi    Biyolojik    Bilimler,    Biyoloji    Bilimleri    ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020  yılı  Kamu  Personel  Seçme  Sınavlarında KPSS P3  puan türünden 70 ve daha yukarı  puan almış olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular  Adli  Tıp  Kurumunun  www.atk.gov.tr  adresli  resmi  internet  sitesi  üzerinden yapılacaktır.  İnternet  sitesi  üzerinden  yapılan  başvuru  sonrasında  posta  veya  diğer  iletişim kanallarıyla herhangi  bir belge gönderilmeyecektir.  Başvuru  esnasında fotoğraf ve KPSS  sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini  uygun  şekilde  yaparak  tamamlayan  adaylara  başvuru  kayıt  numarası  sistem  tarafından otomatik olarak verilecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvurular  25  Ocak  2021  Pazartesi  günü  saat  10.00’da  başlayıp,  29  Ocak  2021  Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan  edilen  kadro  sayısının  3  katı  kadar  sıralamada  yüksek  sırada  bulunan  aday,  sözlü  sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan  tespit  edilen  adayların  müracaatları  kabul  edilmeyecek,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru   sonuçları   ve   sınav   sonuçları   Adli   Tıp   Kurumu’nun   internet   sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan  edilen  tüm  kadrolar  için  sözlü  sınavlar  Adli  Tıp  Kurumu  Başkanlığı’nın  İstanbul Bahçelievler’de  bulunan  merkez  binasında  yapılacak  olup,  sözlü  sınav  tarihleri  daha  sonra  ilan edilecektir.  

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir