Personel Alımı

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı! KPSS 55, 60, 70 ve 80 Puan ile memur alım

81 ilde Adalet Bakanlığı personel alım ilanları yayımlanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve adayların başvuru yapacağı adresler açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına KPSS 55, 60, 70 ve 80 Puan alan adaylar arasında yapılacak sözlü sınav yada mülakatsız alım yapılacağı görüldü.

2019/06/03/adaletbakanligi_16_9_1557833737_1.jpg

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı memur alımı genel başvuru şartları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

2019/06/05/616x321-2019-adalet-bakanligi-17-bin-memur-alimi-cte-katip-mubasir-ikm-sofor-alim-basvuru-sartlari-nedir-1553696049407.jpg

KPSS 70 PUAN İLE ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alım yapacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı personel alım ilanında, “Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacaktır.” denildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen personel alım ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında,  Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacağı bildirildi.

ADALET BAKANLIĞI CTE KADROLU MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı CTE Kadrolu memur alım ilanında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır. ” denildi.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT ALIM İLANI 

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan avukat alım ilanında, “Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır.” denildi.

AVUKAT ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIMI

31 Aralık Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı öğretmen alımı ilanı yayımlandı. Öğretmen alım ilanında adayların başvuru yapacağı adres açıklandı.

Öğretmen alım ilanında, “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kuramlarına sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır.” denildi.

 

Bir Yorum

  1. Merhaba, ben muhasebe ve vergi uyg. Mezunuyum bilgisayar dersi aldigim transkriptimde yaziyor. Peki ben yine de sertifika almak zorunda miyim? Lutfen bilgi verir misiniz.

  2. Ben geçen alımda başvurmuştum. Liseden bilgisayarlı muhasebe cikisliyim. Bu yüzden benden meb onaylı bilg. Sertifikası istemediler. Yani sıkıntı olmax

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir