Gündem

8 Ocak Cuma Resmi Gazete yayımlandı!

Merakla beklenen 8 Ocak Cuma Resmi Gazete  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı.

8 OCAK RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

8 Ocak Cuma Resmi Gazete içerisinde cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, AYM kararı, Sayıştay kararı ve çeşitli ilanlar kısmında memur alım ilanları başta olmak üzere kurul kararları yer aldığı görüldü.

RESMİ GAZETE KARARLARI

8 Ocak Cuma Resmi Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

YÖNETMELİKLER

–– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2020 Tarihli ve 2016/11722 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 05/01/2021 Tarihli ve 5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir