Kamu Personeli Alım İlanları

Kalkınma Ajanslarına personel alımı yapılacak! 3 Kalkınma ajansı personel alımı başvuru şartları

Kalkınma Ajansları tarafından personel alım yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan personel alım ilanında Kalkınma Ajansı personel alım başvuru detayları açıklandı.

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri: 25 Ocak 2021- 11 Şubat 2021
Fırat Kalkınma Akansı 5 Sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri: 18 Ocak 2021-15 Şubat 2021
Mevlana Kalkınma Ajansı 4 personel alımı başvuru tarihleri: 20 Ocak 2021-26 Şubat 2021

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak için kurulan Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 2 (İki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI

Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren  Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Personel alım ilanında, “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel” istihdam edilecektir.” denildi.

DAKA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI

TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA),  bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) uzman ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini de

KALKINMA AJANSI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak,

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir