Personel Alımı

En az 4000 TL maaşla KPSS 60 puan ile memur alım yapılacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında  İstanbul’da bulunan Bahçelievler Belediye Başkanlığı tarafından Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bilgisayar İşletmeni, Zabıta memuru ve memur alım ilanı yayımlandı.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı,diğer Memur kadroları için sözlü sınava katılabilmek için;

 Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde)Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad. No:9
Bahçelievler/İSTANBUL adresindeki Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için;adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veyaelektronik ortamda basvuru@bahcelievler.bel.tr internet adresinden yapılabilecektir.

Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvuruların ise; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte
belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

BELEDİYE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,
b) Dahaönceçalıştığıkamukurumvekuruluşlarındandisiplinsizlikveyaahlakinedenlerleçıkarılmışolmamak,
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) ZabıtaMemurukadrolarınabaşvuruyapacaklariçinsınavınyapıldığıtarihte30 yaşını doldurmamışolmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir